Beszámoló

Előkészítette: Szelezsánné Poptyilikán Anikó

Ped. Szakszolg. Igazgató

Határozat hozatal:minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012.  ülésre

 

Tárgy:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye 2011. évi beszámolójának elfogadása

Előzmények:

 

A  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010. szeptember 1.-ével kezdte meg működését. Az intézmény által ellátott feladatok:

- nevelési tanácsadás

- logopédia

- továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás.

Az intézmény a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján szolgáltatott kistérségi kiegészítő normatíva alapján tervezi működését az ellátott gyermekek száma alapján. A 2011. évi ellátotti létszám a mellékletben leírtak alapján valósult meg.

 

Határozati javaslat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jelen előterjesztés mellékletét képező 2011. évi beszámolóját.

 

Felelős: dr. Görgényi Ernő elnök

Határidő: 2012.

 

Gyula, 2012.

dr. Görgényi Ernő

Elnök

 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

5742 Elek, Lőkösházi út 17-19.

Tel.: 06-70/338-5573

06-70/984-1794

 

Ikt.sz.: 12/2012.

 

Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2011. évi működéséről

 

Kistérségi normatíva elszámolás 2011. január 1. és december 31. közötti időszakra

 

A 2011. január 1.-től 2011. december 31.-ig tartó időszakot megosztva tüntetjük fel, mivel január 1.-augusztus 31.-ig gyermekenként 22.000 Ft/fő számolható el, míg szeptember 1. – december 31. közötti időszakban 28.000 Ft/fő jár az ellátottak után. Tehát az intézményünk által ellátott gyermekek száma tevékenységtípusonként és településenként a következő:

 

Nevelési tanácsadás 2011. január 1. – augusztus 31. között

/fejlesztő foglalkoztatásban, terápiás gondozásban részesült ellátottak legalább hat alkalommal/

 

Elek 1. sz. Óvoda                                      19 fő

Elek 2. sz. Óvoda                                      25 fő

Elek 3. sz. Óvoda                                      16 fő

Elek Román Nemzetiségi Ált. Isk.             15 fő

Elek Mester Gy. Ált. Isk.                                    11 fő

Összesen:                                                  87 fő

 

Kétegyháza Óvoda                                    52 fő

Kétegyháza Márki S. Ált. Isk.                            33 fő

Kétegyháza Román Nemzetiségi Ált Isk.   14 fő

Összesen:                                                  99 fő

 

Lőkösháza Óvoda                                               25 fő

Lőkösháza Iskola                                      29 fő

Összesen:                                                  54 fő

Középiskolás                                             2 fő

Nevelési Tanácsadás január 1. – augusztus 31. között összesen: 241

Nevelési tanácsadás 2011. szeptember 1. – december 31. között

/fejlesztő foglalkoztatásban, terápiás gondozásban részesült új ellátottak legalább hat alkalommal ebben az időszakban/

 

Elek 1. sz. Óvoda                                      14 fő

Elek 2. sz. Óvoda                                      26 fő

Elek 3. sz. Óvoda                                      11 fő

Elek Román Nemzetiségi Ált. Isk.             4 fő

Elek Mester Gy. Ált. Isk.                                    4 fő

Összesen:                                                  58 fő

 

Kétegyháza Óvoda                                    36 fő

Kétegyháza Márki S. Ált. Isk.                              1 fő

Kétegyháza Román Nemzetiségi Ált Isk.     2 fő

Összesen:                                                  38 fő

 

Lőkösháza Óvoda                                               17 fő

Lőkösháza Iskola                                      2  fő

Összesen:                                                  19 fő

 

Nevelési Tanácsadás szeptember 1. – december 31. között összesen: 117

 

Nevelési Tanácsadás 2011. január 1. -december 31.-ig összesen: 358

 

 

Logopédiai ellátás:

/ 2011. január 1.- augusztus 31. között a felösszesített heti ellátotti létszám osztva a tanítási hetek számával/

 

Tényleges ellátotti létszám: 102 fő

Tanítási hetekkel leosztott létszám megoszlása:

 

Elek:                                                          13 fő

Kétegyháza:                                                        22 fő

Lőkösháza:                                                8 fő

Összesen:                                                43 fő

 

Logopédiai ellátás 2011. január 1. – augusztus 31. között összesen: 43 fő

 

 

 

 

Logopédiai ellátás:

/2011. szeptember 1.- december 31. között a felösszesített heti ellátotti létszám osztva a tanítási hetek számával/

 

Tényleges ellátotti létszám: 103 fő

Tanítási hetekkel leosztott létszám megoszlása:

 

Elek:                                                          11fő

Kétegyháza:                                                        13fő

Lőkösháza:                                                  4 fő

Összesen:                                                  28 fő

 

Logopédiai ellátás 2011. szeptember 1. – december 31. között összesen:28  fő

 

Logopédiai ellátás normatív térítés alapján 2011. január 1. – december 31. között összesen: 71 fő

 

Pályaválasztási Tanácsadás:

/2011. január 1. és december 31.  között minimum 1 alkalommal való megjelenés esetén/

Elek Mester Ált. Isk.                                 86 fő

Elek Román Nemzetiségi Ált. Isk.             12 fő

Kétegyháza Márki Ált. Isk.                        27 fő

Kétegyháza Román Nemzetiségi Ált. Isk.  23 fő

Lőkösháza                                                 26 fő

Összesen:                                                  174 fő

 

Pályaválasztás Összesen:       174   fő

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény tevékenysége, feladatai a 2011. január 1. - december 31. közötti időszakban

 

A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai 2011. évben:

1 fő gyógypedagógus/igazgató: Szelezsánné Poptyilikán Anikó

1 fő pszichológus: Pesics Zsuzsanna

1 fő logopédus: Kui Brigitta

1 fő pszichopedagógus: Kuli Éva

1 fő családgondozó, adminisztrátor: Gróh Ágnes

1 fő megbízási szerződéses gyógypedagógus:

január-márciusig: Kerekes Gáborné

szeptember-decemberig: Dragán Zsuzsanna

 

Az intézmény székhelye: Elek, Lőkösházi út 17-19.

Az intézmény nyitvatartási rendje a tanítási évben:

hétfő-csütörtök:   7.30 – 16.00

péntek:                7.30 – 13.30

Nyári szünetben a kijelölt ügyeleti napokon.

 

A Pedagógiai Szakszolgálat éves munkaterv alapján dolgozik, melyben előre tervezett munkamenetet valósítunk meg. A 2010/2011. évi iskolai tanév alapján megtervezett munkaterv 2011. január 1. és augusztus 31. közötti időszakra megvalósult, a tanév rendben lezárult. Valamint a 2011/2012. tanév szeptember 1. és december 31. közötti időszakra tervezett feladatok szintén a terv alapján teljesültek.

 

2011. január: A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységi körébe tartozó intézményekkel tovább folytattuk a már megkezdett munkát. Az óvodai őszi szűrések elvégzése nevelési tanácsadás és logopédia terén mindhárom település (Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) minden óvodájában megtörténtek, a szűrések és egyéni vizsgálatok alapján szakvélemények készültek, szülői értekezleteken tájékoztatók történtek, s ez alapján indultak meg a fejlesztő foglalkozások, logopédiai foglalkozások, pszichológiai tanácsadás, melyek januártól tovább folytatódtak. Valamint az összes iskolában történt őszi egyéni vizsgálatok alapján hozzánk került tanulók fejlesztése is tovább folytatódott. Pszichológusunk minden iskolában ismertette a pályaválasztási tesztek eredményét, segítséget nyújtott a továbbtanuló 8. osztályosoknak, valamint a lőkösházi 7. osztályosok is tájékoztatást kaptak tesztjeikről. Januárban sor került az iskolaérettségi vizsgálatok ismertetésével kapcsolatos szülői értekezletekre, ezt követően pedig január végén elkezdtük az iskolaérettségi vizsgálatokat.

 

2011. február: Iskolaérettségi vizsgálatok folytatása csoportos és egyéni vizsgálat keretében. Logopédiai foglalkozások tartása folyamatosan. Minőségbiztosítási programon belül intézményi értékelés beindítása.

 

2011. március: Tájékoztató szülői értekezletek keretében minden iskolaérettségen részt vett gyermek szülője egyéni megbeszélés keretében kapott tájékoztatást a vizsgálat eredményéről. A vizsgálat alapján további gyermekek is bekerültek a fejlesztő foglalkozásokra. A hónap további részében tovább folytatódtak a fejlesztő, logopédiai foglalkozások, pszichológiai terápiák.

 

2011. április: A foglalkozások tovább folytatódtak. Emellett megkezdtük a 4/2011. OKM rendelet alapján az SNI-s gyermekek ellátásának ellenőrzését, valamint a BTM-es gyermekek ellátásának ellenőrzését.

 

2011. május: A fejlesztő, logopédiai foglalkozások és a pszichológiai terápiák folytatása. Az SNI-s gyermekek ellenőrzési adatainak eljuttatása május 15.-ig a Szakértői Bizottsághoz. Május végén tájékoztató szülői értekezletek minden óvodában és iskolában, az év végi értékelések átadása a szülőknek egyéni elbeszélgetés keretében. Fenntartói, partnerintézményi, szülői, tanulói kérdőívek kiadása a minőségirányítási program keretében.

 

2011. június: A fejlesztések, terápiák befejezése június 15.-tel, óvodákban továbbfolytatva 1 héttel igény szerint. A minőségirányítási kérdőívek kiértékelése. A tanítási év lezárása.

 

2011. július-augusztus: Nyári szabadságolások. Nyári szakmai ügyelet biztosítása minden héten 1 nap.

 

2011. szeptember és október: Óvodai őszi szűrések elvégzése nevelési tanácsadás és logopédia terén mindhárom település (Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) minden óvodájában, a szűrések és egyéni vizsgálatok alapján szakvélemények készültek, szülői értekezleteken tájékoztatók történtek, s ez alapján indultak meg a fejlesztő foglalkozások, logopédiai foglalkozások, pszichológiai tanácsadás. Iskolai őszi szűrések a lőkösházi 5-6. osztályban, egyéni vizsgálatok alsó és felső tagozaton, szükség szerint középiskolásoknál. A vizsgálatok alapján elkészült illetve már meglévő szakvélemények alapján indultak meg az iskolai fejlesztő foglalkozások.

 

2011. november: folyamatos fejlesztő foglalkozások és logopédiai foglalkozások tartása, pszichológiai megsegítés, tanácsadás, terápia tartása, szükséges egyéni vizsgálatok elvégzése. Pályaválasztási tanácsadás minden iskola 8. osztályában.

 

2011. december: Folyamatos fejlesztő foglalkozások, pszichológiai tanácsadás, logopédiai foglalkozások tartása. Egyéni vizsgálatok szükség szerint. Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás keretében mindhárom település minden 8. osztályában pszichológus által tartott pályaválasztási tanácsadás csoportos és egyéni módon, a pályaválasztási tesztek kiértékelése.

 

 

A munkatársak a heti kötelező óraszámban, melyet foglalkozások, terápiák keretében a gyermekekkel töltöttek, maximális kihasználtsággal dolgoztak. Csoportjaink legtöbb esetben maximális létszámmal (nevelési tanácsadás 8 fő, logopédia 6 fő) működtek.  A pedagógusok a heti 40 órát az intézményekben, vagy szakmai munkával töltötték ki (felkészülés a foglalkozásokra, egyéni vizsgálatok végzése, szakvélemények írása, szülői értekezletek, fogadóórák tartása, más intézmények pedagógusaival, szülőkkel való konzultáció, utazás az intézményekbe, adminisztrálás, SNI óralátogatás stb). Elmondható, hogy minden munkatárs erőn felül teljesített ebben az évben, és ezért dicséret illet minden egyes alkalmazottat.

A Pedagógiai Szakszolgálat Intézménye a 2011. évre vállalt feladatokat teljesítette.

 

Az intézmény vezetése és minden munkatársa igyekszik munkáját úgy végezni, hogy fenntartónk, a velünk kapcsolatban lévő intézmények, a szülők, és gyermekek egyaránt elégedettek legyenek munkánkkal.

 

 

Elek, 2012. január 16.                               Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató