Földtulajdonszerzés változás

2014. május 1-jétől szigorodnak a földtulajdonszerzés szabályai

A 2013. évi CXXII. törvény alapján 2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül a törvény által meghatározott földművesnek, már csak legfeljebb egy hektárnyi földet vásárolhat meg.

 

Az új törvény értelmében földművesnek az minősül, aki a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott. 

Vagy, az minősül földművesnek, aki legalább 25 százalékban a tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végez.

Termőföldet továbbra sem szerezhet majd nem tagállami állampolgár és jogi személy sem. Ez alól az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat jelent meghatározott feltételekkel kivételt.

 

A jelenlegi szabályozás értelmében május 1-jétől is csak olyan mértékig szerezhető földtulajdon, hogy a földszerző tulajdonában maximum 300 hektár nagyságú föld legyen. Az új törvény bevezeti a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 hektár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult használatában. Az állattartó telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum a földről szóló törvényben foglaltak szerint 1800 hektár.

 

A földügyi szakigazgatási szerv - a helyi gazdálkodói közösség tagjai által megválasztott minimum háromtagú helyi földbizottság állásfoglalásának beszerzését követően - dönt a szerződés jóváhagyásáról. A helyi földbizottság állásfoglalásával szemben kifogás terjeszthető elő a települési önkormányzat képviselő-testületnél.

 

Lőkösháza Község Önkormányzatához számos megkeresés érkezik a megalakítandó földbizottságokkal kapcsolatban.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Gazdákat, hogy a földtörvény végrehajtásához kapcsolódó részletszabályok, így különösen a helyi földbizottság működéséről és tagjai nyilvántartásáról szóló rendelkezések stb. egyelőre még nem ismertek, az új törvény bizonyos előírásai szakaszosan lépnek hatályba. Ez ügyben további előrelépés a végrehajtási rendelet hatályba lépését követően  

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása alapján a végrehajtási rendelet Miniszterelnök Úr előtt aláírás alatt van. Amennyiben a rendelet hatályba lép az érintetteket haladéktalanul tájékoztatni fogjuk!

Révész Bernadett

kirendeltség-vezető

 

Jogszabályok:

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013. évi CCXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató