Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelemi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9) Kormányrendeletében módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény egyes rendelkezéseit. A 2022 szeptember 10. napján hatályba lépő módosítás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához szükséges jövedelemhatárokat érinti. A jövedelemhatárok a rendelet szerint az alábbiak szerint módosulnak:

 

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének

180%-át (jelen esetben: 51.300.-Ft/fő), amennyiben:

-a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy

-a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos.

egyéb esetekben a 165%-át (jelen esetben: 47.025.-Ft/fő)

A fentiek értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények - az idézett kormányrendeletben foglaltak szerinti - felülvizsgálata történik meg. Amennyiben a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállnak, a települési önkormányzat jegyzője döntésében megállapítja a 2022. szeptember 1-jétől fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató